Wskaźniki za 2017

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2017 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 92,68 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,001 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 17,9 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  11,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,26 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  4,53 dni

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2017 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 92,70 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,003 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 18,90 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  11,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,26 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  2,82 dni

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2017 rok.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 92,69 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,002 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 18,40 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  22,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,26 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  3,90 dni