/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Informacje

Dlaczego telefon ze Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące?

Od dwudziestu ośmiu lat świadczymy usługi telekomunikacyjne. Nasza firma to 100% polski kapitał. Udziałowcami Spółdzielni są Abonenci korzystający z naszych usług.

Oferujemy Naszym Abonentom miesięczny abonament telefoniczny za minimalną cenę 29,52 zł (brutto).

W ramach abonamentu telefonicznego członkowie Spółdzielni otrzymują darmowe rozmowy w sieci WIST, a także usługi dodatkowe realizowane na centralach cyfrowych m.in. natychmiastowe przekierowanie wywołań, przekierowanie wywołań przy zajętości lub przy nieobecności, połączenie trójstronne, usługę „nie przeszkadzać”, połączenie oczekujące, budzenie, prezentacja numeru przychodzącego CLIP, poczta głosowa.

Aby zostać naszym Abonentem, wystarczy podpisać ze Spółdzielnią Telekomunikacyjną „WIST” w Łące Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług sieci cyfrowej ISDN