Wskaźniki za 2012

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2012 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 94,42 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,004 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 13,30 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 13,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,37 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 5,31 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2012 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 96,18 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,009 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 12,40 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 13,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,37 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 7,87 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2012 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 95,28 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,007 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 12,90 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 26,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,37 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 7,11 dni