Wskaźniki za 2010

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2010 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 97,99 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,01 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 13,20 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 15,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,33 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,21 m-c

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2010 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 97,16 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,01 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 13,10 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 28,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,33 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,22 m-c