/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

W SIECI CYFROWEJ ISDN

MSN (Multiple Subscriber Number - Wielokrotny Numer Abonenta)

Umożliwia przypisanie kilku numerów zewnętrznych. Jeśli do zakończenia sieciowego podłączonych jest kilka urządzeń (telefon, faks, modem, telefon analogowy), każdemu z nich można przyporządkować inny numer, dostępny bezpośrednio z sieci publicznej. Dwa urządzenia mogą posiadać ten sam numer.

 

DDI (Direct Dialling In)

Umożliwia bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego abonenta korzystającego z usług MSN dla abonentów sieci publicznej.

 

SUB (Subaddressing - "podadresowanie")

Bezpłatna usługa pozwalająca na rozszerzenie możliwości identyfikacji urządzeń abonenta poza przydzielony numer publiczny; usługa jest dostępna tylko w wypadku połączeń ISDN-ISDN.

 

AOC (Advice of Charge)

Bezpłatna usługa polegająca na przekazaniu informacji o opłacie. Umożliwia kontrolowanie kosztu połączenia w trakcie jego trwania. Funkcja ta realizowana jest przez aparaty telefoniczne, a także oprogramowanie załączone do modemów ISDN (w tym przypadku użytkownik musi podać informacje o kosztach impulsów).

 

HOLD

Połączenie zawieszone. Bezpłatna usługa pozwalająca na zawieszanie dotychczasowego połączenia i ponowne jego uaktywnianie. Abonent może równocześnie zawiesić kilka połączeń i to niezależnie od tego czy jest stroną wywołującą czy wywoływaną.

 

COLP

Prezentacja numeru abonenta wywołanego. Bezpłatna usługa oferowana jest stronie nawiązującej połączenie dla uzyskania informacji o numerze abonenta, z którym zostało zrealizowane połączenie. Numer osiągnięty nie jest przekazywany gdy abonent, z którym zostało nawiązane połączenie korzysta z usługi COLR.

 

COLR

Blokada prezentacji numeru abonenta wywołanego. Bezpłatna usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, która nawiązuje z nim połączenie.

 

TP (Terminal Portability)

Przenośność terminala. Bezpłatna usługa umożliwiająca chwilowe zawieszenie aktualnego połączenia w celu: przeniesienia terminala do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie połączenia z tego samego terminala; zmienienia jednego terminala na inny terminal dołączony do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie z niego połączenia; zastąpienia terminala przez inny, dołączony do tego samego gniazdka i przywrócenie z niego połączenia; przywrócenia połączenia w terminie późniejszym z tego samego terminala.

 

Natychmiastowe przekierowanie wywołań

Usługa umożliwia natychmiastowe przekierowanie wywołań na inny, dowolnie wybrany numer, podany podczas aktywacji usługi.
Aktywacja usługi jest bezpłatna – Abonent płaci tylko za zrealizowane połączenie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 

Przekierowanie wywołań przy zajętości

Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli nasza linia jest zajęta. Np. jeżeli rozmawiamy przez telefon, a ktoś w tym czasie do nas zadzwoni, jego połączenie zostanie skierowane na numer podany przy aktywacji usługi.
Aktywacja usługi jest bezpłatna – Abonent płaci tylko za zrealizowane połączenie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 

Przekierowanie wywołań przy nieobecności

Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli abonent wywoływany nie zgłasza się.
Aktywacja usługi jest bezpłatna – Abonent płaci tylko za zrealizowane połączenie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 

Połączenie trójstronne

Usługa ta umożliwia jednoczesne połączenie telefoniczne trzech abonentów. Obie osoby, do których dzwoni użytkownik usługi mogą rozmawiać ze sobą.
Rozłączenie się w trakcie rozmowy jednego z abonentów, nie powoduje naruszenia drugiego połączenia.
Aktywacja usługi jest bezpłatna – Abonent płaci tylko za zrealizowane połączenie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 

Usługa „nie przeszkadzać”

Włączając usługę użytkownik zleca odrzucanie połączeń telefonicznych przychodzących na jego numer. Natomiast on sam może w tym czasie inicjować rozmowy. Osoba próbująca dodzwonić się pod numer z włączoną usługą, zamiast sygnału zwrotnego wywołania otrzyma komunikat „abonent czasowo wyłączony”. Zapowiedź jest podstawiana niezależnie od rzeczywistego stanu linii abonenckiej użytkownika usługi.
Aktywacja usługi jest bezpłatna.

 

Połączenie oczekujące

Centrala sygnalizuje abonentowi zajętemu rozmową, że inna osoba próbuje się do niego w tym czasie dodzwonić. Użytkownik z włączoną usługą będzie – w trakcie prowadzenia rozmowy – informowany o oczekującym połączeniu specjalnym sygnałem, słyszalnym w słuchawce (rodzaj sygnału zależy od terminala abonenckiego). Osoba próbująca nawiązać połączenie zamiast sygnału zajętości usłyszy w słuchawce zwrotny sygnał wywołania.
Aktywacja usługi jest bezpłatna.

 

Budzenie

Bezpłatna usługa umożliwiająca „zamówienie” budzenia z aparatu na określony dzień oraz określoną godzinę i minutę,
Centrala o wybranej godzinie i minucie automatycznie zadzwoni do abonenta, który zamówił budzenie. Po odebraniu połączenia abonent usłyszy zapowiedź “budzenie zamówienie”. Zakończenie połączenia – odłożenie słuchawki kończy działanie usługi.
Jeśli abonent nie odbiera połączenia, to system dzwoni 1 minutę a następnie ponowi wywołanie abonenta po 4 minutach. Jeśli abonent nie odbiera połączenia to sytuacja taka powtórzy się jeszcze raz.

 

Blokada połączeń wychodzących na życzenie abonenta

Usługa umożliwiająca zablokowanie przez operatora na życzenie abonenta realizacji niektórych połączeń wychodzących z danego aparatu.

 

Blokada wszystkich połączeń wychodzących na życzenie abonenta

Usługa umożliwiająca zablokowanie przez operatora na życzenie abonenta realizacji wszystkich połączeń wychodzących z danego aparatu.

 

Usługa „gorąca linia”

Usługa ta pozwala Abonentowi na wprowadzenie, numeru telefonicznego, z którym chce on być bezpośrednio połączony w przypadku, gdy podniesie słuchawkę i w ciągu 6 sekund nie wybierze żadnego numeru. To bardzo przydatne, jeśli w domu zostają bez opieki dzieci albo osoba starsza, która ma problemy z wybieraniem lub zapamiętaniem numeru.

 

Blokada prezentacji numeru wywołującego

Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, z którą nawiązuje on połączenie.

 

Blokada połączeń wychodzących 700/701 na życzenie abonenta

Bezpłatna usługa umożliwiająca zablokowanie przez operatora na życzenie abonenta realizacji połączeń wychodzących z danego aparatu na numery 700/701.

 

Prezentacja numeru przychodzącego CLIP

Bezpłatna usługa oferowana jest stronie wywoływanej w celu uzyskania informacji o numerze abonenta wywołującego. Abonent wywoływany otrzymuje w chwili zestawienia połączenia pełny numer katalogowy abonenta, wystarczający do nawiązania połączenia w drugą stronę. Numer abonenta wywołującego nie jest przekazywany abonentowi wywoływanemu, gdy abonent wywołujący korzysta z usługi „Blokada prezentacji numeru wywołującego”.

 

Poczta głosowa

Bezpłatna usługa zastępująca automatyczną sekretarkę i pozwalająca zachować przychodzące wiadomości w czasie, gdy nie będziesz mógł odebrać telefonu.