Aktualności

Informacja dla abonentów o zmianie parametrów technicznych usług stałego dostępu do sieci Internet w technologii FTTH oraz o zmianie Cennika Usług Internetowych

2020-08-31 14:50:00

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące wychodząc naprzeciw potrzebom Naszych Abonentów korzystających z usług dostępu do sieci Internet w technologii FTTH zwiększy od 01 października 2020 roku szybkość transmisji danych do i od Abonenta dla dwóch abonamentów:  
•    Internet 60/10 Mbit/s – szybkość transmisji danych wysyłanych do abonenta 120 Mbit/s i od Abonenta 20 Mbit/s
•    Internet 120/20 Mbit/s – szybkość transmisji danych wysyłanych do abonenta 200 Mbit/s i od Abonenta 20 Mbit/s
przy zachowaniu tej samej ceny.

Równocześnie informujemy, że abonamenty: Standard GPON, Standard GPON BU, Biznes GPON, Biznes GPON BU, Internet 60/10 Mbit/s, Internet 120/20 Mbit/s zostaną wycofane z oferty Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dniem 01 października 2020 roku, a w to miejsce wprowadzamy nowe abonamenty dla członków Spółdzielni:
1.    Internet 120 o parametrach 120 Mbit/s/20 Mbit/s w cenie 90,00 zł
2.    Internet 200 o parametrach 200 Mbit/s/20 Mbit/s w cenie 120,00 zł
oraz nowe abonamenty dla pozostałych abonentów Spółdzielni
3.    Internet 120 o parametrach 120 Mbit/s/20 Mbit/s w cenie 95,00 zł
4.    Internet 200 o parametrach 200 Mbit/s/20 Mbit/s w cenie 125,00 zł
W/w kwoty są cenami brutto.

W związku z powyższym przypominamy, iż ceny abonamentowe trwających promocji internetowych nie ulegają zmianie do czasu ich obowiązywania.
Informujemy również, iż z dniem 1 października 2020 roku Spółdzielnia wprowadzi do sprzedaży promocyjnej nowe, atrakcyjne oferty usług Internetu światłowodowego.

    Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Cennika mają Państwo możliwość złożenia oświadczenia na piśmie do dnia wejścia powyższych zmian w życie i wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie. W przypadku, gdy łączy Państwa ze Spółdzielnią Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielnia będzie dochodziła od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Niezłożenie na piśmie powyższego oświadczenia oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 01 października 2020 roku.


Więcej informacji na temat usług internetowych świadczonych przez Spółdzielnię można uzyskać na stronie internetowej www.wist.com.pl w Cenniku Usług Internetowych oraz w Biurach Obsługi Klienta w:
Łąka – 36-004 Łąka 175, tel. 17 7721200, tel. 17 7727700
Czarna - 37-125 Czarna 262, tel. 17 7715 200
Sokołów Małopolski  - ul. Bolesława Prusa 15 tel. 17 7729200
Kamień - 36-053 Kamień 287, tel. 17 7720 200.