Aktualności

Informacja dla Abonentów o dodaniu usług do Cenników Usług: Internetowych, Telefonicznych i Telewizji Cyfrowej WIST TV

2021-03-31 13:05:00

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że od 1 maja 2021r.

do Cennika Usług Internetowych w Tabeli 1. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet - opłaty jednorazowe dodaje się dwie usługi:
1/ pozycja 17 o nazwie: Wykonanie przyłącza światłowodowego doziemnego – opłata za usługę będzie naliczana wg rzeczywistych kosztów ustalanych indywidualnie
2/ pozycja 18 o nazwie: Wykonane dodatkowe prace instalacyjne na życzenie abonenta – opłata za usługę będzie naliczana wg rzeczywistych kosztów ustalanych indywidualnie
 
do Cennika Usług Telefonicznych w Rozdziale I Usługi telefoniczne Tabeli 1. Opłaty jednorazowe dodaje się dwie usługi:
1/ pozycja 13 o nazwie: Wykonanie przyłącza światłowodowego doziemnego – opłata za usługę będzie naliczana wg rzeczywistych kosztów ustalanych indywidualnie
2/ pozycja 14 o nazwie: Wykonane dodatkowe prace instalacyjne na życzenie abonenta – opłata za usługę będzie naliczana wg rzeczywistych kosztów ustalanych indywidualnie

do Cennika Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV w Tabeli 4. Opłaty instalacyjne - opłaty jednorazowe dodaje się usługę jako pozycja 2 o nazwie: Wykonane dodatkowe prace instalacyjne na życzenie abonenta – opłata za usługę będzie naliczana wg rzeczywistych kosztów ustalanych indywidualnie.


Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę powyższych Cenników to do dnia wejścia w życie powyższych zmian  mogą Państwo  złożyć oświadczenie na piśmie o wypowiedzeniu umowy, co spowoduje jej rozwiązanie. W przypadku, gdy łączy Państwa ze Spółdzielnią Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielnia będzie dochodziła od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Niezłożenie na piśmie powyższego oświadczenia oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 01 maja 2021 roku.


Więcej informacji na temat usług świadczonych przez Spółdzielnię można uzyskać na stronie internetowej www.wist.com.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta w:
Łąka – 36-004 Łąka 175, tel. 17 7721200, tel. 17 7727700
Czarna - 37-125 Czarna 262, tel. 17 7715 200
Sokołów Małopolski  - ul. Bolesława Prusa 15a, tel. 17 7729200
Kamień - 36-053 Kamień 287, tel. 17 7720 200.