Aktualności

/files/photo/logo3_wist2472.jpg

Informacja dotycząca zmian Cennika Usług Telekomunikacyjnych od 15 maja 2019 r.

2019-04-12 14:50:00
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cennika Usług Telekomunikacyjnych powodująca obniżenie opłat za połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany dotyczą określenia stawki maksymalnej na poziomie 1 zł (brutto) za minutę połączenia, przy czym wspomniane modyfikacje dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
/files/photo/logo3_wist64577414.jpg

Informacja dla członków Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące o Zebraniach Grup Członkowskich

2019-03-04 07:00:00
Informujemy, że od 2 do 8 kwietnia 2019 r. będą organizowane zebrania sprawozdawczo-wyborcze Grup Członkowskich Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w poszczególnych miejscowościach. Miejsce, data i godzina zebrania są zamieszczone w poniższym harmonogramie.
/files/photo/logo3_wist6457.jpg

Powiadomienie przez SMS

2019-01-02 08:05:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że w styczniu 2019 roku uruchomiła platformę umożliwiającą wysyłanie do Naszych Abonentów powiadomień SMS o wystawieniu faktur VAT, zbliżającym się terminie płatności i zaległościach.
/files/photo/logo3_wist6701.jpg

UWAGA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Biura Obsługi Klienta w Czarnej i w Kamieniu będą nieczynne.

2018-12-14 12:00:00
Szanowni Abonenci Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Biura Obsługi Klienta w Czarnej i w Kamieniu będą nieczynne.
/files/photo/logo3_wist5159.jpg

UWAGA! 24 grudnia 2018 r. zmiana godzin pracy Biur Obsługi Klienta w Łące i w Sokołowie Małopolskim.

2018-12-14 12:00:00
Szanowni Abonenci Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Biura Obsługi Klienta w Łące i w Sokołowie Małopolskim będą czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.
/files/photo/logo3_wist8554.jpg

Informacja dotycząca zmian Prawa telekomunikacyjnego i nowe zapisy w Regulaminach oraz Umowach

2018-11-09 15:35:00
Informujemy, że od dnia 12 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. W związku z w/w zmianą przepisów prawa Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące zmienia warunki Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, Regulaminu świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, Regulaminu Świadczenia Usługi Multiroom przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST" w Łące, Regulaminu świadczenia dodatkowej Usługi Multiscreen WIST TV mając na celu dostosowanie postanowień w/w Regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne.