/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Zrób to sam

Jeżeli chcesz samodzielnie przenieść Twój numer do sieci WIST, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, która dotyczy zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Pamiętaj, że realizacja tego procesu jest możliwa tylko wtedy, gdy Abonent rozwiązuje umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową.

 

KROK 1

Wejdź na stronę www.wist.com.pl lub zadzwoń pod numer 17 7721200 – Biuro Obsługi Klienta w Łące lub pod numer 17 7729200 – Biuro Obsługi Klienta w Sokołowie Małopolskim i sprawdź czy Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu zamieszkania (dotyczy klientów indywidualnych) lub prowadzenia działalności (dotyczy klientów biznesowych).

 

KROK 2

Pobierz komplet dokumentów (na dole strony)

 

KROK 3

Wypełnij Wniosek o zawarcie umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru na podstawie którego Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące będzie uprawniona do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci WIST. Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jego doręczenia do Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z tym, że jeżeli wniosek został złożony przez Abonenta osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Łące lub w Sokołowie Młp., zostanie rozpatrzony w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego złożenia.

 

KROK 4

Wypełnij Oświadczenie.
W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia.


KROK 5

Przekaż wszystkie wypełnione dokumenty (Wniosek o zawarcie umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru, Oświadczenie) pracownikowi Biura Obsługi Klienta.
Jeśli dokumenty te są prawidłowo wypełnione to na ich podstawie Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące rozpatrzy złożony Wniosek wraz z Oświadczeniem nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jego doręczenia do Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z tym, że jeżeli Wniosek wraz z Oświadczeniem został złożony przez Abonenta osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Łące lub w Sokołowie Młp., zostanie rozpatrzony w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego złożenia.

 

KROK 6

W Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące otrzymasz wypełniony dokument Zaświadczenie o możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru skierowany do Twojego obecnego dostawcy.
Dokument ten należy dostarczyć dotychczasowemu dostawcy usług wraz z wypełnionym Wnioskiem o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, który to wniosek powinien być dostępny w BOK obecnego dostawcy.
Dokumentem tym Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące potwierdza możliwość wykonania instalacji pod Twoim adresem oraz świadczenia usługi telefonicznej. Potwierdzenie możliwości przeniesienia numeru jest jednym z warunków koniecznych do zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru ze Spółdzielnią Telekomunikacyjną „WIST” w Łące.
Aby zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych było możliwe, należy rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług.

 

KROK 7

Wypełnione Zaświadczenie o możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru wraz z Wnioskiem o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, który to wniosek powinien być dostępny w BOK lub na stronie internetowej obecnego dostawcy przekaż osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub prześlij listem poleconym obecnemu dostawcy.

 

Jeżeli Twój obecny dostawca usługi telefonicznej prześle odpowiedź do Ciebie, to wraz z pozostałymi dokumentami prosimy niezwłocznie dostarczyć je osobiście do Biura Obsługi Klienta w Łące lub do Biura Obsługi Klienta w Sokołowie Młp. albo wysłać je listem poleconym do Nas na adres:

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące
36-004 Łąka 175

Wniosek o zawarcie umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru

Oświadczenie