Wskaźniki za 2016

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2016 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 97,72 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,000 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 21,20 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  9,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,29 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  2,76 dni

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2016 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 95,80 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,003 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 18,10 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  12,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,29 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  2,22 dni

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2016 rok.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 96,61 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,001 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 16,40 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  21,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,29 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  2,48 dni