Wskaźniki za 2015

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2015 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 96,99 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,000 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 16,30 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  8,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,29 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  5,59 dni

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2015 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 94,79 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,000 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 16,70 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  12,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,29 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  5,35 dni

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2015 rok.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 95,71 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,000 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 16,50 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  20,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,29 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  5,48 dni