Wskaźniki za 2014

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2014 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 99,57 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 13,80 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  8,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,36 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  8,97 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2014 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 99,19 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,004 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 17,40 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  10,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,36 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  6,12 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych w 2014 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 98,82 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,002 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 15,80 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 19,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,36 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 7,37 dni