Wskaźniki za 2013

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2013 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 95,11 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,002 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 15,50 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  12,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,36 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  6,26 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2013 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 87,31 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,006 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 18,20 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej  10,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców  0,36 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  7,40 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2013 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 91,60 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,004 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 16,70 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 21,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,36 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 6,51 dni