Wskaźniki za 2011

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2011 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 97,51 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,004 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 10,40 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 6,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,37 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 4,46 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2011 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 95,26 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,004 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 14,00 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 12,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,37 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 2,76 dni

 

 

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2011 roku.

1 Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby 95,98 %
2 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0,004 %
3 Średni czas usuwania uszkodzeń 12,80 godz.
4 Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej 18,00 szt.
5 Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców 0,37 szt.
6 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 3,77 dni