Aktualności

Zmiany dotyczące Roamingu oraz Połączeń Międzynarodowych

2021-02-28 15:15:00

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2021 roku zmianie ulegają stawki za połączenia w roamingu.

1. Zmiana w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych WISTMobile dla Abonentów, tabela: "Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym"
•    Połączenia ze Strefy Euro do Polski i do Strefy Euro zmiana na: Stawka jak za krajowe połączenie do innych sieci komórkowych (0,29 PLN)
•    SMS ze Strefy Euro zmiana na: Stawka jak za krajową wiadomość SMS do innych sieci komórkowych (0,09 PLN)
•    MMS ze Strefy Euro zmiana na: Stawka jak za krajową wiadomość MMS do innych sieci komórkowych (0,35 PLN)
•    Transmisja Danych w Strefie Euro zmiana na: 17,12 PLN / 1 GB

2. Z Cennika Usług Telekomunikacyjnych WISTMobile zostaje usunięta Strefa 1a
    Kraje ze Strefy 1a zostaną przeniesione do Strefy 1 i będzie dodany zapis: „kraje, które utracą status członka Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.
Zakres Strefy 1 po zmianach:
Albania, Andora Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Grenlandia, Kanada, Macedonia, Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Rosja, Serbia, San Marino, Stany Zjednoczone (USA), Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze, Wielka Brytania, kraje, które utracą status członka Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Wielkiej Brytania oraz Giblartar – przeniesione ze strefy Euro do strefy 1
    W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (tzw. Brexit), 1 kwietnia 2021 r. Wielka Brytania oraz Gibraltar zostaną przeniesione ze Strefy Euro do Strefy 1.

4. „Promocja dla Wielkiej Brytanii”
    Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu oferty promocyjnej „Promocja dla Wielkiej Brytanii” zgodnie z którą stawki za połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze oraz połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą następujące:
•    Minuta połączenia wychodzącego i odebranego - 0,39 PLN
•    SMS - 0,25 PLN
•    MMS - 0,45 PLN
•    Transmisja danych - 29 PLN/GB
Oferta promocyjna będzie obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku.

Wszystkie ceny w/w podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).