Aktualności

Informacja dla abonentów o wprowadzeniu do oferty nowych usług internetowych oraz o zmianie Cennika Usług Telekomunikacyjnych.

2018-11-02 08:35:00

Od 1 listopada 2018 roku Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące wprowadziła do oferty oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych dwie nowe usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH:
·    Internet 300/20 Mbit/s - opłata miesięczna dla członków Spółdzielni 245,00 zł
·    Internet 300/20 Mbit/s - opłata miesięczna dla pozostałych abonentów Spółdzielni 250,00 zł.
Kwoty w/w są cenami brutto.