Aktualności

Informacja dla Abonentów o wprowadzeniu do Cennika Usług Telekomunikacyjnych nowych usług internetowych.

2018-09-28 10:20:00

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 28 września 2018 roku od 1 listopada 2018 r. do Cennika Usług Telekomunikacyjnych zostaną wprowadzone dwie nowe usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH:
·    Internet 300/20 Mbit/s - opłata miesięczna dla członków Spółdzielni 245,00 zł
·    Internet 300/20 Mbit/s - opłata miesięczna dla pozostałych abonentów Spółdzielni 250,00 zł.
Kwoty w/w są cenami brutto.

W przypadku braku akceptacji tych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie usług internetowych, z którego można skorzystać nie później niż do dnia wejścia w życie tych zmian. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że w sytuacji skorzystania z tego prawa, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.