Aktualności

Informacja dla Abonentów o wprowadzeniu do Cennika Usług Telekomunikacyjnych dodatkowych darmowych minut za połączenia w ramach abonamentu telefonicznego.

2019-11-30 11:55:00

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 28 listopada 2019 roku od 1 stycznia 2020 r. do Cennika Usług Telekomunikacyjnych zostaną wprowadzone dodatkowe darmowe minuty na wszystkie połączenia do telefonii mobilnej WISTMobile oraz dodatkowo 60 minut połączeń na krajowe numery stacjonarne i komórkowe przy zachowaniu dotychczasowej ceny dla usług:

  • Abonament miesięczny dla członka Spółdzielni (bezpłatne w ramach abonamentu wszystkie połączenia lokalne i połączenia do telefonii mobilnej WISTMobile oraz 60 minut połączeń na krajowe numery stacjonarne i komórkowe) – miesięczna opłata 29,52 zł
  • Abonament miesięczny dla pozostałych abonentów (bezpłatne w ramach abonamentu wszystkie połączenia lokalne i połączenia do telefonii mobilnej WISTMobile oraz 60 minut połączeń na krajowe numery stacjonarne i komórkowe) – miesięczna opłata 51,66 zł.

Kwoty w/w są cenami brutto.

W przypadku braku akceptacji tych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telefonicznych z przeniesieniem przydzielonego numeru, z którego można skorzystać nie później niż do dnia wejścia w życie tych zmian. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że w sytuacji skorzystania z tego prawa, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.